Znaleziono 3 artykuły

Jan Salamucha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu Jan Salamucha s. 53-92
Krytyka poznania Jan Salamucha s. 193-225
"Pojęcie Dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu", ks. Jan Salamucha, Warszawa [b. r.] : [recenzja] Kazimierz Kowalski Jan Salamucha (aut. dzieła rec.) s. 265-270