Znaleziono 8 artykułów

Barbara Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność dyplomacji brandenburskiej w okresie bezkrólewia w Rzeczypospolitej w 1648 r. Barbara Szymczak s. 181, 25-48
"Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia", Janusz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Barbara Szymczak Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 104-107
Sejmiki Prus Królewskich wobec Księstwa Pruskiego i polityki elektora Fryderyka Wilhelma w latach 1648-1668 : próba charakterystyki elity politycznej prowincji jako potencjalnego ośrodka informacyjno-opiniotwórczego dla polityki bałtyckiej Rzeczypospolitej Barbara Szymczak s. 167-177, 264
Współpraca polityczna i wojskowa Prus Królewskich z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem w pierwszych miesiącach "potopu" szwedzkiego (do 12 listopada 1655) Barbara Szymczak s. 187-206, 265
„Die Herzöge in Preussen und das Bistum Kulm (1525-1691). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten”, oprac. Ursula Benninghoven, Böhlau 1993 : [recenzja] Barbara Szymczak Ursula Benninghoven (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku", Andrzej Kamieński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Barbara Szymczak Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 356-359
Między Ryńskiem a Królewcem. Jak rozeszły się drogi Prus Królewskich i Książęcych w obliczu zagrożenia szwedzkiego Barbara Szymczak s. 401-411, 505
„Stosunki polsko–niemieckie w latach 1515–1772”, Barbara Janiszewska–Mincer, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Barbara Szymczak Barbara Janiszewska–Mincer (aut. dzieła rec.) s. 603-605