Znaleziono 6 artykułów

Jacek Kowalkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojciech Kętrzyński a herbarz pruski Jacek Kowalkowski s. 65-72
"Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku", oprac. i wyd. Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Jacek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Nowosad (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Uzupełnienie do "Nekrologu żukowskiego" : (na marginesie odnalezienia nieznanego rękopisu ks. Jana Gotfryda Borka) Jacek Kowalkowski s. 440-446
"Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918)", Jacek Kowalkowski, Poznań-Wrocław 2002 : [recenzja] Grzegorz Białuński Jacek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"400 lat parafii Świętej Trójcy w Sulęczynie (1616-2016)", Bogusław Głodowski, Pelplin 2016 : [recenzja] Jacek Kowalkowski Bogusław Głodowski (aut. dzieła rec.) s. 449-452
Testament Andrzeja Batorego z 1599 roku Jacek Kowalkowski s. 647-664