Znaleziono 3 artykuły

Julia Radziszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Osidlenie severného Slovenska", Jan Beňko, Košice 1985 : [recenzja] Julia Radziszewska Jan Beňko (aut. dzieła rec.) s. 112-115
Stryjkowski chyba nadal zagadkowy : (w związku z pracą Julii Radziszewskiej, Maciej Stryjkowski - historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978) Zbysław Wojtkowiak Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 121-129
"O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia", Maciej Stryjkowski, oprac. Julia Radziszewska, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Wrede Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) Maciej Stryjkowski, (aut. dzieła rec.) s. 589