Znaleziono 8 artykułów

Jan Wszołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W odpowiedzi Jerzemu Skowronkowi Jan Wszołek s. 171-178
Zabiegi Hotelu Lambert o współpracę z Włochami w latach 1860-1861 Jan Wszołek s. 283-301
"W kręgu Hotelu Lambert : Władysław Zamoyski w latach 1832-1847", Barbara Konorska, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Jan Wszołek Barbara Konorska (aut. dzieła rec.) s. 348-357
Henryk Kamieński i obóz Adama Czartoryskiego w latach 1840-1842 Jan Wszołek s. 604-621
"Polityka bałkańska Hoteli Lambert (1833-1856)", J. Skowronek, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Wszołek Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 605-613
Działalność polityczna obozu Czartoryskiego wśród Polaków w Rzymie w latach 1832-1843 Jan Wszołek s. 624-647
Adam Potocki a obóz Czartoryskiego w latach 1839-1851 : u źródeł partii konserwatywnej w Galicji Jan Wszołek s. 665-683
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", E. Wróblewska, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", R. 78, 1977, z. 3 : [recenzja] Jan Wszołek E. Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 728-732