Znaleziono 5 artykułów

Adolf Juzwenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polska Organizaja Wojskowa 1914-1918", Tomasz Nałęcz, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Adolf Juzwenko Włodzimierz Suleja Tomasz Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 153-159
Próby ustalenia polityki Polski wobec Rosji na przełomie 1918 i 1919 roku Adolf Juzwenko s. 325-344
"Polska a "biała" Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920)", Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Andrzej Garlicki Adolf Juzwenko (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918)", Józef Iwicki, wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Józef Iwicki (aut. dzieła rec.) Adolf Juzwenko (aut. dzieła rec.) s. 357-359
Postawa Polski wobec akcji von der Goltza i Bermondt-Awałowa w krajach bałtyckich w 1919 roku Adolf Juzwenko s. 571-580