Znaleziono 9 artykułów

Józef Buszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uroczystości patriotyczne na Wawelu w latach Rzeczypospolitej Krakowskiej i w dobie autonomii galicyjskiej Józef Buszko s. 31-41
"«Sonderaktion Krakau» die Verhaftung der Krakauer Wissenschaftler am 6. November 1939", Jochen August, Hamburg 1997 : [recenzja] Józef Buszko Jochen August (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich", Józef Buszko, Kraków 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak Józef Buszko (aut. dzieła rec.) s. 215-216
Międzynarodowa Konferencja Historyczna UNESCO w Wiedniu Wiesław Bieńkowski Stanisław Brzozowski Józef Buszko s. 221-223
"Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku", Stefan Kieniewicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Józef Buszko Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 244-252
Stanowisko galicyjskiego obszarnictwa polskiego i burżuazji wobec reformy wyborczej w latach 1905-1907 Józef Buszko s. 380-419, 530-531
"Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1952 : [recenzja] Józef Buszko Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 453-460
"Geneza Legionów : zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych", Andrzej Garlicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Józef Buszko Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 543-547
"Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914 na tle ruchu robotniczego w zachodniej Galicji", Józef Buszko, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Garlicki Józef Buszko (aut. dzieła rec.) s. 586-590