Znaleziono 24 artykuły

Stanisław Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" Stanisław Piotrowski s. 21-30
Niebo - pełnia życia wiecznego Stanisław Piotrowski s. 53-64
Wybrane aspekty analizy efektywności funduszy inwestycyjnych Stanisław Piotrowski s. 55-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z Krzyża Stanisław Piotrowski s. 61-73
Instrumenty podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych Stanisław Piotrowski s. 67-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Misterium śmierci Chrystusa Stanisław Piotrowski s. 77-84
Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego Stanisław Piotrowski s. 81-97
Analiza efektywności OFE oraz niektórych form oszczędzania przewidzianych w ramach trzeciego filaru Stanisław Piotrowski s. 93-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza finansowa jako instrument rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad działalnością spółki kapitałowej Stanisław Piotrowski s. 95-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie własne i obce przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne Stanisław Piotrowski s. 97-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źrodła i funkcje kapitałów w przedsiębiorstwie Stanisław Piotrowski s. 99-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena budżetu gminy Garwolin = Assessment of the municipal Garwolin's budget Stanisław Piotrowski s. 117-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka pośrednictwa maryjnego od Soboru Efeskiego do encykliki "Redemptoris mater" Stanisław Piotrowski s. 141-152
"W żołnierskim siodle", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Janusz Odziemkowski Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Hitlerowski terror na wsi polskiej : zestawienie większych akcji represyjnych", Czesław Madajczyk przy współudz. Stanisławy Lewandowskiej, Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Samodzielność finansowa gmin a ich skłonność do inwestowania Stanisław Piotrowski s. 185-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał obrotowy netto jako wyznacznik wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa Agata Packa Stanisław Piotrowski s. 193-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza międzyzakładowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Stanisław Piotrowski s. 195-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Skalne podhale w literaturze polskiej", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 199
Uwagi na temat moich wykładów z teologii dogmatycznej prowadzonych w latach 1961-1991 Stanisław Piotrowski s. 261-266
Podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskujących dochody z pracy za granicą Stanisław Piotrowski s. 269-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Katechizm w życiu Kościoła Stanisław Piotrowski s. 279-290
Kształtowanie wielkości podatku dochodowego przez osobę prawną Stanisław Piotrowski s. 409-434
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wizje społeczne i zmagania wiciarzy w świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939", Jan Borkowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Jan Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 759-764