Znaleziono 23 artykuły

Piotr Madajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej Piotr Madajczyk s. 37-55
Związek Radziecki w 1945 r. - ciemne strony zwycięstwa Bernd Bonwetsch Piotr Madajczyk (tłum.) s. 55-78
Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939-1989 Piotr Madajczyk Eugeniusz Mironowicz Grzegorz Motyka Bogdan Musiał Bożena Szaynok s. 57-81
Znaczenie dla nauki i ekonomiczne podstawy edycji źródeł do historii najnowszej Friedrich P. Kahlenberg Piotr Madajczyk (tłum.) s. 59-69
Reakcja amerykańska na masakrę w Katyniu Niels Heintze Piotr Madajczyk (tłum.) s. 81-83
Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. Stanisława Lewandowska Piotr Madajczyk (tłum.) s. 101-145
Wojna prewencyjna, do której nie doszło Hans-Erich Volkmann Piotr Madajczyk (tłum.) s. 105-116
Dzieci niemieckie w Polsce po 1945 r. Piotr Madajczyk s. 125-134
Nowsze inwentarze zasobów rosyjskich archiwów Stefan Creuzberger Piotr Madajczyk (tłum.) E. Rossowska (tłum.) s. 131-140
"Czystki etniczne" w XX w. Piotr Madajczyk s. 157-164
"Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Kontynuacja", red. W. Wrzesiński, Wrocław 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Die Romänisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Großrumäniens 1918-1944", Mariana Hausleitner, München 2001 : [recenzja] Piotr Madajczyk Mariana Hausleitner (aut. dzieła rec.) s. 179-182
Badania dotyczące polskiej polityki narodowościowej po 1945 r. Piotr Madajczyk s. 191-196
"Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung. Tagung des Herder-Instituts und des J. G. Herder-Forschungsrates am 22./23. Februar 1994", red. H. Weczerka, Marburg 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk H. Weczerka (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956", Philipp Ther, Göttingen 1998 : [recenzja] Piotr Madajczyk Philipp Ther (aut. dzieła rec.) s. 200-204
Wypędzenia i wysiedlenia z Czechosłowacji 1945-1947 : geneza, plany, realizacja, porównania : konferencja naukowa, Bratysława 2-4 października 1997 r., Czesko-Niemiecka i Słowacko-Niemiecka Komisja Historyków Piotr Madajczyk s. 211-212
Między historią a polityką : Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944 Piotr Madajczyk s. 217-223
"Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg", hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarbeit von Jerzy Kochanowski, München 2003 : [recenzja] Christoph Klessmann Bogdan Musiał Bernhard Chiari (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Madajczyk (tłum.) s. 219-227
Kilka uwag o wysiedleniach Niemców z Dolnego Śląska Piotr Madajczyk Karol Jonca (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Ćeski ziemli w miżnarodnych widnosyniach centralnoji Jewropy 1918-1920 rokiw. Politykodipłomatićna istorja z dobi stanowlennja Ćechosłowackoji respubliki", Michajło Kirsjenko, Kyiw 1997 : [recenzja] Piotr Madajczyk Michajło Kirsjenko (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Tábory v českých zemích 1945-1948", Tomáš Stanék, Opawa 1996; "Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954", Mečislav Borák, Dušan Janák, Opawa 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) Dušan Janák (aut. dzieła rec.) Tomáš Stanék (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość", Bożena Domagała, Olsztyn 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 242-244
Pokusa współczesności : Międzynarodowy Zjazd Historyków w Oslo Michael Jeismann Piotr Madajczyk (tłum.) s. 277-280