Znaleziono 1 artykuł

Tadeusz Tarnogrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumnetów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej", T. 1-2, red. Czesław Madajczyk, opr. Franciszek Cieślak, Stanisława Lewandowska, Tadeusz Tarnogrodzki, Warszawa 1977 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Franciszek Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Tarnogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 162-165