Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Szarota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gdańsk w karykaturze niemieckiej (1919-1939) Tomasz Szarota s. 29-52
"Okupowanej Warszawy dzień powszedni : studium historyczne", Tomasz Szarota, Warszawa 1978 : [recenzja] Ewa Cytowska Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 140-143
Polski autostereotyp w konfrontacji z doświadczeniami lat wojny i okupacji Tomasz Szarota s. 191-204
"U Progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno", Tomasz Szarota, Warszawa 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Dyktatura Langiewicza a przystapienie białych do powstania Tomasz Szarota s. 270-296
"German and Pole. National conflict and modern myth", Harry Kenneth Rosenthal, Gainesville 1976 : [recenzja] Tomasz Szarota Harry Kenneth Rosenthal (aut. dzieła rec.) s. 375-380
Polska w świetle badań opinii publicznej na Zachodzie (1939-1953) Tomasz Szarota s. 505-514
"Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu", Tomasz Szarota, Warszawa 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 837-840