Znaleziono 8 artykułów

Wacław Hojszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prusy Wschodnie w oczach Rosjan Jurij Kostiaszow Wacław Hojszyk (tłum.) s. 99-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach", praca zbiorowa pod red. Jurija W. Kostjaszowa, wyd. polskie przygotował Tadeusz Baryła, tł. Wacław Hojszyk, Olsztyn 2000 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.) Wacław Hojszyk (aut. dzieła rec.) Jurij Kostjaszow (aut. dzieła rec.) s. 112-115
Wątki międzynarodowe w sprawozdaniach pierwszego konsula rosyjskiego w Królewcu Iwana Isakowa (1783-1800) Jurij Kostiaszow Wacław Hojszyk (tłum.) s. 217-227
Bitwa pod Frydlądem w historiografii rosyjskiej Giennadij Kretinin Wacław Hojszyk (tłum.) s. 231-239
Seminarium "50 lat sąsiedztwa Obwodu Kaliningradzkiego z regionami Polski. Współpraca kulturalna i naukowa" Wacław Hojszyk s. 265-266
Biuletyn "Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii" w 2001 roku Wacław Hojszyk s. 307-310
Sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego biuletynu "Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii" za lata 1994-2007 Tadeusz Baryła Wacław Hojszyk Edmund Wojnowski s. 379-383
Od 'Lietuvininkai' do 'Neoprusów' : u źródeł unikalnego eksperymentu etnograficznego Swietłana M. Czerwonnaja Wacław Hojszyk (tłum.) s. 459-468