Znaleziono 1 artykuł

P. Rybicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich", praca zbiorowa pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego, Poznań 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński W. Markiewicz (aut. dzieła rec.) P. Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 565-568