Znaleziono 11 artykułów

Włodzimierz Maciąg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o życiu i działalności Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk Paul Cazin (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 139-150
Ofiara pieczołowitości Jerzy Paszek Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 148-155
"Współczesna literatura polska. 1939-1969", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 214
"Nasz wiek XX : przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980", Włodzimierz Maciąg, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Adam Makowski Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Literatura Polski Ludowej. 1944-1964", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1973 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 215
"Rok 1944 w procesie literackim", Włodzimierz Maciąg [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 226
"Życie Ignacego Krasickiego. Zapisy i domysły", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 229
Proza międzywojenna w zwierciadle współczesnym Włodzimierz Maciąg s. 365-375
Droga pisarska Tadeusza Brezy Włodzimierz Maciąg s. 453-468
"Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej", Włodzimierz Maciąg, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. 206, 2 nlb. : [recenzja] Jacek Trznadel Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 602-610
"Opinie i wróżby. Proza i krytyka polska dnia bieżącego", Włodzimierz Maciąg, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 238, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Bajdor Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 624-628