Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Chrzanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ciało sarmackie Tadeusz Chrzanowski s. 54-83
Sarmatów drogi ku Europie : (uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej) Tadeusz Chrzanowski s. 76-103
"Działalność artystyczna Tomasz Tretera", Tadeusz Chrzanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Urszula Augustyniak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 138-145
"Ciało sarmackie", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Sarmatów drogi ku Europie. (Uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej)", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii", Tadeusz Chrzanowski, Olsztyn 1978 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Graduał karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Stolca", oprac. ikonogr. Tadeusz Chrzanowski, oprac. muzykol. Tadeusz Maciejewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Henryk Piwoński Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 285-290