Znaleziono 1 artykuł

P. Rabikauskas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituanie. I: Dioeceses Vilnensis et Samogitiae", pluribus adlaborantibus in unum redegit P. Rabikauskas S. J., Romae 1971 : [recenzja] Tadeusz Wasilewski P. Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 428-430