Znaleziono 12 artykułów

Edward Pieścikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrazy po nelsońsku, czyli jak czytać "Lalkę"? Edward Pieścikowski s. 71-77
Nasz pozytywizm Edward Pieścikowski s. 86-91
"Bolesława Prusa powieści w odcinkach", Edward Pieścikowski, "Twórczość" nr 9 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Emancypantki Boleslawa Prusa", Edward Pieścikowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Alina Siomkajło Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 121-126
"Emancypantki Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Od >>Świtu<< do >>Dzieci<<", Edward Pieścikowski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 211
Opowiadania Stefana Żeromskiego w "Przeglądzie Poznańskim" Edward Pieścikowski s. 213-240
">>Dzieci<< Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Wrocław 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"„Sobótka” (1869-1871). „Tygodnik Wielkopolski” (1870-1874). Zarys historyczny oraz bibliografia zawartości", Teresa Tyszkiewicz, Poznań 1961, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Filologicznej, tom 22, zeszyt 1, redaktor Roman Pollak, sekretarz komitetu redakcyjnego Jarosław Maciejewski, członkowie: Zygmunt Szweykowski, Bogdan Zakrzewski, s. 194, 2 nlb. : recenzja] Edward Pieścikowski Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Z dziejów recepcji twórczości Prusa (do roku 1912)", Edward Pieścikowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
"Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego", Edward Pieścikowski, Poznań 1964, Wydawnictwo Poznańskie, s. 172, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Milica Jakóbiec-Semkowowa Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 612-619