Znaleziono 5 artykułów

Anna Świderska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uznanie powództwa : (wybrane zagadnienia w świetle art. 213 § 2 k.p.c.) Anna Świderska s. 33-49
Sądownictwo polubowne w perspektywie zmian : (zagadnienia wybrane) Anna Świderska s. 40-46
Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Prawa Procesowego (Trans-National Aspects of Procedural Law) Anna Świderska s. 201-206
Jan Rybiński : zapomniany poeta pomorski doby Odrodzenia Zbigniew Nowak Anna Świderska s. 321-371
"Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymnych” Księga I", Zbigniew Nowak, Anna Świderska, Gdańsk 1958, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 47 + 4 fotokopie : [recenzja] Roman Pollak Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Anna Świderska (aut. dzieła rec.) s. 479-480