Znaleziono 2 artykuły

Piotr Kochanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Goffred, abo Jeruzalem Wyzwolona Torquata Tassa", przekł. Piotr Kochanowski, wyd. Lucyan Rydel, Kraków 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Piotr Kochanowski (aut. dzieła rec.) Lucjan Rydel (aut. dzieła rec.) Torquato Tasso (aut. dzieła rec.) s. 673
"Gofred abo Jeruzalem wyzwolona", Torkwato Tasso, przekładania Piotra Kochanowskiego, na podstawie pierwodruku wydał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Roman Pollak, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 4, s. LI, 1 nlb, wydanie trzecie, całkowite : [recenzja] Mieczysław Brahmer Piotr Kochanowski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Torkwato Tasso (aut. dzieła rec.) s. 728-734