Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Borkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływy bizantyjsko-bałkańskie na ziemiach polskich na przykładzie Kodeksu Supraskiego Andrzej Borkowski s. 63-68
Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem Andrzej Borkowski s. 65-80
"Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów", Urszula Jakubowska, Warszawa ; Łódź 1988 : [recenzja] Andrzej Borkowski Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 107-113
Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru Andrzej Borkowski s. 173-181
W kręgu literatury antyżydowskiej w dawnej Polsce - "Prognosticon, albo zalecenie cielęcia smrodliwego [...]" Andrzej Borkowski s. 195-205
O wyobraźni poetyckiej i problemach tłumaczeń na język polski wierszy Emmy Andijewskiej Andrzej Borkowski s. 215-221
"Wybraźnia epok dawnych : obrazy - tematy - idee : materiały sesji dedykowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", red. Janusz K. Goliński, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Andrzej Borkowski Janusz K. Goliński (aut. dzieła rec.) s. 233-241
Sprawozdanie ze spotkania z ks. dr Zdzisławem Domagałą na temat "Czy nauka Świadków Jehowy jest zgodna z Biblią", WSD w Łomży : 14 lutego 1998 r. Andrzej Borkowski s. 358-359