Znaleziono 23 artykuły

Jolanta Tambor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum Jolanta Tambor s. 5
Prescriptum Jolanta Tambor s. 7-8
Stereotyp i prototyp - znaczenia terminów Jolanta Tambor s. 23-29
Status języka a wola ludu i kodyfikacja : przypadek śląski Jolanta Tambor s. 37-49
Kilka uwag o tendencjach leksykalnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego Jolanta Tambor s. 41-54
Wyznaczniki czasu przedstawionego we współczesnych polskich opowiadaniach fantastyczno-naukowych Jolanta Tambor s. 53-62
Niektóre „akademickie” pluralia tantum – semantyka, pragmatyka, struktura Jolanta Tambor s. 53-69
Czas jako kategoria gramatyczna i ontologiczna w fantastyce naukowej Jolanta Tambor s. 54-67
Kazach czy Kazachstańczyk : przyczynek do nazw narodowości i nazw obywateli państw Jolanta Tambor s. 59-66
Autostereotyp i stereotyp Ślązaka Jolanta Tambor s. 81-97
Czy istnieje polski język biznesu? Romuald Cudak Jolanta Tambor s. 109-120
Opozycja jako podstawa budowy tekstu poetyckiego : na przykładzie "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza Jolanta Tambor s. 113-121
Stanisław Lem - fantasta o genialnej intuicji językowej Jolanta Tambor s. 146-156
Teksty regionalne w nauczaniu cudzoziemców Jolanta Tambor s. 167-175
Intelektualnie - angielski, uczuciowo - polski : z Andrzejem Buszą rozmawia Jolanta Tambor Andrzej Busza Jolanta Tambor s. 186-189
"Związek człowieka z językiem jest tak organiczny, że nie wolno tego rozcinać. I dlatego moje filmy są w gwarze" Kazimierz Kutz Agnieszka Tambor Jolanta Tambor s. 205-208
To się nazywa «Obce ciało» - obronie kobiet przed feministkami Agnieszka Tambor Jolanta Tambor Krzysztof Zanussi s. 208-210
Po prostu przyjechali na Śląsk, bo odnaleźli fotogeniczną scenerię, zwłaszcza jak chce się opowiadać o biedzie i braku perspektyw Maciej Pieprzyca Agnieszka Tambor Jolanta Tambor s. 210-212
Należy podejmować decyzje ryzykowne, bo tylko to daje możliwość wyjścia ponad przeciętność Magdalena Piekorz Agnieszka Tambor Jolanta Tambor s. 212-215
Zwierzęta dają kosmiczną perspektywę dla opisu kondycji człowieka Bartek Konopka Agnieszka Tambor Jolanta Tambor s. 215-216
Po polsku, po brazylijsku i po portugalsku – o świadomości językowej Polonii brazylijskiej. Odrodzenie i zanikanie języka Jolanta Tambor s. 221-236
VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Badania inter- i transdyscyplinarne Agnieszka Tambor Jolanta Tambor s. 317-327
In memoriam : (pamięci Iskry Likomanowej) Aleksandra Achtelik Kalina Bachnewa Romuald Cudak Ewa Jaskółowa Bernadeta Niesporek-Szamburska Jolanta Tambor s. 339-343