Znaleziono 8 artykułów

Bohdan Galster

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad literaturą rosyjską pierwszej połowy XIX wieku w XXX-leciu Polski Ludowej Bohdan Galster s. 3-22
Autotematyczne wiersze Puszkina Bohdan Galster s. 15-28
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Puszkin i Mickiewicz Bohdan Galster s. 119-120
"Zwierciadło prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", pod red. Bohdana Galstera, Janiny Kamionki-Straszakowej, Krystyny Sierockiej ; przy współudziale Anieli Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Bohdan Galster (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Główne kierunki rusycystycznych badań literaturoznawczych w ośrodku poznańskim Bohdan Galster s. 147-158
Funkcja literatury polskiej w uniwersyteckim nauczaniu literatury rosyjskiej Bohdan Galster s. 155-162
Dyskusja o początkach realizmu literackiego w Rosji Bohdan Galster s. 209-217
"Польско-русские литературные связи", редколлегия: Н. И. Балашов, И. К. Горский, Д. Ф. Марков, А. Г. Пиотровская, А. М. Ушаков, Москва 1970, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Институт мировой литературы им. М. Горького, Институт славяноведения и балканистики, ss. 496, 4 nlb. : [recenzja] Bohdan Galster Н. И. Балашов (aut. dzieła rec.) И. К. Горский (aut. dzieła rec.) Д. Ф. Марков (aut. dzieła rec.) А. Г. Пиотровская (aut. dzieła rec.) А. М. Ушаков (aut. dzieła rec.) s. 322-336