Znaleziono 9 artykułów

Stanisław Majchrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy literackie obrazy sanacji (Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Brezy, Jerzego Putramenta) Stanisław Majchrowski s. 5-40
Powieść polityczna : problemy terminologiczne Stanisław Majchrowski s. 31-51
Uwagi o cyklu powieściowym Witolda Zalewskiego Stanisław Majchrowski s. 143-175
Od "Małowiernych" do "Pasierbów"i "Bołdyna" Stanisław Majchrowski s. 145-166
Rozrachunek z "okresem błędów i wypaczeń" w prozie politycznej lat 1956-1957 Stanisław Majchrowski s. 157-203
">>Węzły życia<< w świetle >>Dzienników czasu wojny<<", Stanisław Majchrowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
Studium świadomości "obcego" : o "Sprzysiężeniu" Stefana Kisielewskiego Stanisław Majchrowski s. 247-258
"Kierunki polityki kulturalnej a uwarunkowania i możliwości powieści politycznej w latach 1945-1970", Stanisław Majchrowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 265
Kierunki polityki kulturalnej a uwarunkowania i możliwości powieści politycznej w latach 1945-1970 Stanisław Majchrowski s. 451-472