Znaleziono 8 artykułów

Alicja Helman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Summa teorii obrazu Jacques'a Aumonta Alicja Helman s. 9-30
Kino jako propozycja dialogu : rys historyczny Alicja Helman s. 9-26
Poetyka filmów szkoły polskiej : (kilka refleksji o inspiracjach) Alicja Helman s. 17-31
Ludzie w drodze: "Artyści ludowi" Alicja Helman s. 124-137
"Perspektywy semiotyki filmu", Alicja Helman [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alicja Helman (aut. dzieła rec.) s. 218
Wokół "ruchomych obrazów", czyli dzieje myśli filmowej dla każdego Marta Ples Alicja Helman (aut. dzieła rec.) Jacek Ostaszewski (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Co to jest kino? Panorama myśli filmowej", Alicja Helman, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Alicja Helman (aut. dzieła rec.) s. 245
Historia myśli filmowej, czyli podręcznik do filozofii filmu Łukasz Kamiński Alicja Helman (aut. dzieła rec.) Jacek Ostaszewski (aut. dzieła rec.) s. 425-428