Znaleziono 8 artykułów

Teresa Chynczewska-Hennel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014) Teresa Chynczewska-Hennel s. 37-49
    Zacytuj
  • Udostępnij
Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014) Teresa Chynczewska-Hennel s. 37-49
"„W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony” : spory o wieczne miasto (1575-1630)", Andrzej Litwornia, indeks Justyna Mańkowska, Warszawa 2003 : [recenzja] Teresa Chynczewska-Hennel Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) Justyna Mańkowska (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Nie masz Rusi w Rusi" : w sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku : (w związku z książką Teresy Chynczewskiej-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985) Sławomir Gawlas Hieronim Grala Teresa Chynczewska-Hennel (aut. dzieła rec.) s. 331-351
Profesor Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016) Teresa Chynczewska-Hennel s. 365-374
Stosunek Wilhelma z Malmesbury do tradycji anglosaskiej Teresa Chynczewska-Hennel s. 471-480
Wielce Szanowny Panie Redaktorze Teresa Chynczewska-Hennel s. 503
"Ruś zostawić w Rusi" : w odpowiedzi Sławomirowi Gawlasowi i Hieronimowi Grali : (w związku z polemiką S. Gawlasa, H. Grali, "Nie masz Rusi w Rusi". W sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku, "PH" t. 77, z. 2, s. 331-351, z książką T. Chynczewskiej-Hennel, Świdomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku) Teresa Chynczewska-Hennel s. 533-546