Znaleziono 27 artykułów

Hieronim Grala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga : (przyczynek do dziejów propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w.) Hieronim Grala s. 35-51
Dzieje Polski w oczach historyków radzieckich 1989-1993 : (Kratkaja istoria Polszi. S drewniejszich wremien do naszich dniej, red. F. G. Zujew, W. A. Swietłow, S. M. Falkowicz, Izdatelstwo Nauka, Moskwa 1993, s. 528) Hieronim Grala Jan Kancewicz S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) W. A. Swietłow (aut. dzieła rec.) F. G. Zujew (aut. dzieła rec.) s. 71-93
Studium narodowych obsesji : (uwagi krytyczne o pracy Andrzeja Kępińskiego, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, PWN, Warszawa-Kraków 1990, s. 221) Michaił Dmitriew Andrzej Kępiński (aut. dzieła rec.) Hieronim Grala (tłum.) s. 127-134
O genezie polskiej rusofobii : (w związku z książką Andrzeja Kępińskiego, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, PWN, Warszawa-Kraków 1990, s. 221) Hieronim Grala Andrzej Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 135-153
W sprawie dziejów biskupstwa przemyskiego obrządku wschodniego : (w związku z książką Mariana Bendzy, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982) Hieronim Grala Marian Bendza (aut. dzieła rec.) s. 139-150
"Altrussisches Kulturlexikon", Erich Donnert, Leipzig 1985 : [recenzja] Hieronim Grala Erich Donnert (aut. dzieła rec.) s. 174-178
Rzecz o "Panu z Brusiłowa" (w związku z książką Sysyn, F., Between Poland and Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600-1653, Cambridge, Massachusetts 1985) Hieronim Grala F. Sysyn (aut. dzieła rec.) s. 175-183
"Kijewskaja Ruś i russkije kniażestwa XII-XIII ww.", B. A. Rybakow, Moskwa 1982 : [recenzja] Hieronim Grala B. A. Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 311-318
"Nie masz Rusi w Rusi" : w sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku : (w związku z książką Teresy Chynczewskiej-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, Warszawa 1985) Sławomir Gawlas Hieronim Grala Teresa Chynczewska-Hennel (aut. dzieła rec.) s. 331-351
„Russkije istoriki emigranty w Jewropie”, Władimir T. Paszuto, Moskwa 1992 : [recenzja] Hieronim Grala Władimir T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Akta Veljusa. Acta Veljusa. Simpozium >>Veljusa<< po povod 900 godini na manastirskata crkva Bogorodica Milostiva (Eleusa) vo seloto Veljusa = Symposium de >>Veljusa<< - à l'occasion de 900-années de monastere de la Vierge de Pitié au village Veljusa", (Istorija na umiejetnostia i archeologija pri Filozofski fakultet vo Skopje, kn. 2), Skopje 1984 : [recenzja] Hieronim Grala s. 399
"Portreti na svetitelite od Makedonija od IX-XVIII vek (=Kulturno istorisko nasledstvo SR Makedonija)", Cvetan Grozdanov, Skopje 1984 : [recenzja] Hieronim Grala Cvetan Grozdanov (aut. dzieła rec.) s. 399-400
„N. P. Lichaczew: sud'ba i knigi. Bibliograficzeskij ukazatiel”, Łarissa N. Prostowołosowa, Moskwa 1992 : [recenzja] Hieronim Grala Łarissa N. Prostowołosowa (aut. dzieła rec.) s. 499-500
„Florentine ecumenism in the Kyivan Church. The teology of ecumenism applied to the individual Church of Kyiv”, Ihor Mončak, Rome 1987 : [recenzja] Hieronim Grala Ihor Mončak (aut. dzieła rec.) s. 544-545
„Łżedmitrij I i Ukraina: Ukazatiel archiwnych istocznikow i materiałow”, Wasilij I. Ulianowskij, Kijew 1990 : [recenzja] Hieronim Grala Wasilij I. Ulianowskij (aut. dzieła rec.) s. 546-547
"I na Rusi robić musi" : Teresie Chynczewskiej-Hennel w odpowiedzi Sławomir Gawlas Hieronim Grala s. 547-556
„Archiw Russkoj Istorii”, nr 1, 1992 : [recenzja] Hieronim Grala s. 785-786
„Nasz Radawod. Kniga 3”, red. D. Karjew, Grodno 1991 : [recenzja] Hieronim Grala D. Karjew (aut. dzieła rec.) s. 789-790
„Opis' archiwa Posolskogo prikaza 1673 goda”, oprac. W. I. Galcow, Moskwa 1990 : [recenzja] Hieronim Grala W. I. Galcow (aut. dzieła rec.) s. 794-795
"Tabula Imperii Byzantini, Bd. 1-3", hrsg. von H. Hunger, Wien 1976-1981 : [recenzja] Hieronim Grala H. Hunger (aut. dzieła rec.) s. 799-800
"Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae", texte critique, introduction et notes par Jean Darrouzés, Paris 1981 : [recenzja] Hieronim Grala Jean Darrouzés (aut. dzieła rec.) s. 800-801
"Bysanz und die islamische Welt im frühen 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055", Wolfgang Felix, Wien 1981 : [recenzja] Hieronim Grala Wolfgang Felix (aut. dzieła rec.) s. 803
"Les personnages byzantins de l'Alexiade Analyse prosopographique et synthése", Basile Skoulatos, Louvain 1980 : [recenzja] Hieronim Grala Basile Skoulatos (aut. dzieła rec.) s. 803-804
"Die russische orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemeševskij) bis zum Gegenwart, Teil 1-2", ergänzt von P. Coelestin Patock OSA, Erlangen 1979-1981 : [recenzja] Hieronim Grala Coelestin P. Patock (aut. dzieła rec.) s. 833
"Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453)", Johannes Karayannopulos, Günter Weiss, Wiesbaden 1982 : [recenzja] Hieronim Grala Johannes Karayannopulos (aut. dzieła rec.) Günter Weiss (aut. dzieła rec.) s. 916
"The origin of Rus, t. I: Old scandinavian sources other than the sagas", Omeljan Pritsak, Cambridge 1981 : [recenzja] Hieronim Grala Omeljan Pritsak (aut. dzieła rec.) s. 917-918
"Aristocrats and servitors. The boyar elite in Russia 1613-1689", Robert O. Crummey, Princeton 1983 : [recenzja] Hieronim Grala Robert O. Crummey (aut. dzieła rec.) s. 924-925