Znaleziono 1 artykuł

F. G. Zujew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje Polski w oczach historyków radzieckich 1989-1993 : (Kratkaja istoria Polszi. S drewniejszich wremien do naszich dniej, red. F. G. Zujew, W. A. Swietłow, S. M. Falkowicz, Izdatelstwo Nauka, Moskwa 1993, s. 528) Hieronim Grala Jan Kancewicz S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) W. A. Swietłow (aut. dzieła rec.) F. G. Zujew (aut. dzieła rec.) s. 71-93