Znaleziono 7 artykułów

Anna Kaupuż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O litewskich przekładach Mickiewicza Anna Kaupuż s. 75-82
"Z dziejów "Gofreda" na Litwie: Tasso-Kochanowski na amatorskiej scenie wileńskiej z r. 1825", Anna Kaupuż, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 97
Kilka szczegółów do biografii Gabriela Korbuta Anna Kaupuż s. 121-127
"Wierszowana suplika chłopów kowieńskich z końca XVIII w.", Anna Kaupuż, Andrzej Litwornia, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 183
"O litewskich przekładach Mickiewicza", Anna Kaupuż, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 253
"Recepcja twórczości Bolesława Prusa na Litwie", Anna Kaupuż, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 272
"Uwagi nad poezja i wymową i inne pisma krytycznoliterackie", Leon Borowski, wybrał, opracował i indeks zestawił Stanisław Buśka-Wroński, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 244 : [recenzja] Anna Kaupuż Leon Borowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Buśka-Wroński (aut. dzieła rec.) s. 306-310