Znaleziono 5 artykułów

Olga Płaszczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komparatystyka literacka wobec nieprzekładalności Olga Płaszczewska s. 75-84
O interdyscyplinarności komparatystyki Olga Płaszczewska s. 97-112
"La porta d'Italia : diare e viaggiatori polacchi in Friuli - Venezia Giulia dal XVI al XIX secolo", a cura di Lucia Burello, Andrzej Litwornia, Udine 2000 : [recenzja] Olga Płaszczewska Lucia Burello (aut. dzieła rec.) Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850)", Olga Płaszczewska, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Litwornia Olga Płaszczewska (aut. dzieła rec.) s. 252-264
Komparatyzm – italianizm – orientalizm : badania porównawcze jako Dziedzina Paweł Wolski Olga Płaszczewska (aut. dzieła rec.) s. 265-271