Znaleziono 9 artykułów

Mikołaj Sokołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Włoscy towiańczycy a kształtowanie się chrześcijańskiej demokracji w Italii przed 1939 rokiem Mikołaj Sokołowski s. 81-91
Włoskie badania nad romantyzmem w latach 1980-2000 Mikołaj Sokołowski s. 91-111
Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Adama Mickiewicza wobec tradycji gatunku Mikołaj Sokołowski s. 123-141
Czująca dusza Mikołaj Sokołowski s. 127-136
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mowa, pismo, mesjanizm : według Mickiewicza Mikołaj Sokołowski s. 148-157
"„Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo : poemat", red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka, Kraków 1999 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 231-246
"Per Mickiewicz : atti del convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz : Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998", a cura di Andrea Ceccherelli, Luigi Marinelli, Marcello Piacentini, Krzysztof Żaboklicki, Varsavia - Roma 2001 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Andrea Ceccherelli (aut. dzieła rec.) Luigi Marinelli (aut. dzieła rec.) Marcello Piacentini (aut. dzieła rec.) Krzysztof Żaboklicki (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Kategoria różnicy we włoskich badaniach nad romantyzmem Mikołaj Sokołowski s. 269-273
Poststrukturalizm w polskich badaniach nad romantyzmem/Poststrukturalizm polskich badań nad romantyzmem Mikołaj Sokołowski s. 352-360