Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Bąba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Funkcje stylistyczne parentezy w >>Pamiętniku starego subiekta<< w >>lalce<< B. Prusa", Stanisław Bąba, Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 68
"Charakteryzacja językowa postaci w >>Sławie i chwale<< Jarosława Iwaszkiewicza", Stanisław Bąba, "Poradnik Językowy", z. 6 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 199
"O frazeologii współczesnej prasy (na materiale >>Expressu Poznańskiego<<)", Stanisław Bąba, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 264