Znaleziono 14 artykułów

Maria Eustachiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poeta w ogrodzie : ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich Maria Eustachiewicz s. 3-38
"Dwór helikoński" Wespazjana Kochowskiego Maria Eustachiewicz s. 3-22
"Psalmodia polska" Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich stylizacji biblijnych Maria Eustachiewicz s. 45-78
Historia pierwszych rodziców w kolędzie i dramacie misteryjnym Maria Eustachiewicz s. 91-127
"Historia pierwszych rodziców w kolędzie i dramacie misteryjnym", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 143
"Stylizacja biblijna w >>Pieśniach muz sarmackich<< Jana Jurkowskiego", Maria Eustachiewicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Barbara Więzik Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 155
"Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, Wiesław Majewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego na tle staropolskich stylizacji biblijnych", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 217
">>Dwór halikoński<< Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Utwory poetyckie : wybór", Wespazjan Kochowski, oprac. Maria Eustachiewicz, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Dariusz Dybek Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wespazjan Kochowski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Liryka polskie" Wespazjana Kochowskiego wobec tradycji literackiej Maria Eustachiewicz s. 279-307
"Satyra czasów saskich", Paulina Buchwald-Pelcowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, t. XXV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji) i Jerzy Ziomek, ss. 348, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Maria Eustachiewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 297-306
"Twórczość Dominika Rudnickiego (1676-1739)", Maria Eustachiewicz, redaktor tomu Jerzy Krókowski, Wrocław 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 112, ss. 186, 2 nlb. : [recenzja] Jan Okoń Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Krókowski (aut. dzieła rec.) s. 383-392