Znaleziono 15 artykułów

Dariusz Dybek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji Maria Barłowska Dariusz Dybek Michał Kuran Witold Wojtowicz s. 5-6
Z kart kronik do żywotów świętych - Borys i Gleb w literaturze staropolskiej Dariusz Dybek s. 5-16
Muzy Mikołaja Reja : o samoświadomości twórczej Dariusz Dybek s. 21-31
Obywatel Rzeczypospolitej i nieba... : o kazaniach Wojciecha Samina Dariusz Dybek s. 35-59
Las u Wacława Potockiego : między naturą a kulturą Dariusz Dybek s. 45-62
Co jezuita wiedział o Boskich posłańcach? : motywy anielskie w piśmiennictwie Piotra Skargi Dariusz Dybek s. 130-143
Uwagi o kompozycji "Pocztu herbów" Wacława Potockiego Dariusz Dybek s. 137-153
Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby : postaci kobiece w "Poczcie herbów oraz Odjemku od Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego Dariusz Dybek s. 139-152
Przed Bożym Sądem... : "Prawo z śmiercią, aniołami i niebem, abo Kazanie o Wniebowzięciu Panny Naświętszej" Samuela Brzeżewskiego Dariusz Dybek s. 178-203
"Odjemek od herbów szlacheckich", Wacław Potocki, z rękopisu Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Narodowej odczytali, wstępem i komentarzem opatrzyli Maria Łukasiewicz, Zdzisław Pentek, Poznań 1997 : [recenzja] Dariusz Dybek Zdzisław Pentek (aut. dzieła rec.) Maria Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191-199
Nowa książka o dawnych aniołach Krzysztof Obremski Dariusz Dybek (aut. dzieła rec.) s. 191-201
"Utwory poetyckie : wybór", Wespazjan Kochowski, oprac. Maria Eustachiewicz, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Dariusz Dybek Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wespazjan Kochowski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Szlacheckim, ludowym i (nie-)naukowym piórem... Dariusz Dybek Piotr Pirecki (aut. dzieła rec.) s. 243-254
Bogusław Pfeiffer (12 maja 1960 - 20 września 2010) Dariusz Dybek s. 247-249
"Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie..." : problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego Dariusz Dybek s. 253-263