Znaleziono 19 artykułów

Wiesław Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kurpie w walkach o niepodległość od Potopu do Baru Wiesław Majewski s. 5-30
Stanisław Herbst - historyk wojskowy Wiesław Majewski s. 5-18
Puszcza Zielona ostatnią ostoją Dzikowian (maj-grudzień 1735 r.) Wiesław Majewski s. 12-27
Kurpie w konfederacji barskiej : na 225 rocznicę konfederacji barskiej Wiesław Majewski s. 97-100
"Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, Wiesław Majewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Z czym do nieśmiertelności", Stefan Bratkowski, Katowice 1977 : [recenzja] Wiesław Majewski Andrzej Woltanowski Stefan Bratkowski (aut. dzieła rec.) s. 222-231
Plany wojny tureckiej Wladysława IV a rzekome przymierze kozacko-tatarskie z 1645 r. Wiesław Majewski s. 267-282
Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska Wiesław Majewski s. 323-337
Historia wojskowości polskiej w XIII w. : Stefan Krakowski, Polska w walce najazdami tatarskimi w XIII wieku, Warszawa 1956 Wiesław Majewski Jerzy Teodorczyk s. 327-336
"Kilka uwag o bitwie pod Grunwaldem", Wiesław Majewski, "Zapiski Historyczne" T. XXV, 1960, z. 2 : [recenzja] Jerzy Sikorski Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 424-427
Mazowieckie "pogranicze w ogniu" w "Krzyżakach" Sienkiewicza Wiesław Majewski s. 483-492
"Bitwa pod Prostkami (8 X 1656)", Wiesław Majewski, Warszawa 1956, "Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej" T. II, 1956 : [recenzja] Zygmunt Lietz Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 504-505
Wokół Paska, Adriana Pikarskiego i Skargi : (na marginesie pracy Alojzego Sajkowskiego, Ze studiów nad pamiętnikami Paska, w: Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964, s. 116-143) Wiesław Majewski s. 518-524
Wokół Grunwaldu : (o preliminariach i pierwszej fazie bitwy, o odwrocie Litwinów) Wiesław Majewski s. 547-561
Stanisław Herbst — historyk wojskowy Wiesław Majewski s. 555-557
Działania wojenne w Prusach Książęcych (wrzesień 1656 - luty 1657) Wiesław Majewski s. 579-598
Historia wojskowa w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Wiesław Majewski s. 673-703
W odpowiedzi prof. S. Krakowskiemu Wiesław Majewski Jerzy Teodorczyk s. 824-827
"Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700-1717)", Jan Wimmer, Warszawa 1956 : [recenzja] Wiesław Majewski Jan Wimmer (aut. dzieła rec.) s. 875-880