Znaleziono 1 artykuł

Irena Łoguszowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pieśni powstańców górnośląskich Władysława Bocheńskiego jako nieznane źródło śląskiej poezji powstańczej", Irena Łoguszowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Irena Łoguszowa (aut. dzieła rec.) s. 166