Znaleziono 2 artykuły

Joanna Jania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O sztambuchu romantycznym", Joanna Jania, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Joanna Jania (aut. dzieła rec.) s. 220
"Sztambuch- jego geneza i kształtowanie się", Joanna Jania, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Joanna Jania (aut. dzieła rec.) s. 366