Znaleziono 13 artykułów

Barbara Kocówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Amerykańska powieść Reymonta Barbara Kocówna s. 5-19
Marzyciel Reymonta Barbara Kocówna s. 25-37
"Wstęp do estetyki Reymonta", Barbara Kocówna, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 105
Listy Władysława Stanisława Reymonta do brata s. 161-209
"Amerykańska powieść Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. 6 (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 184
"Reymont. Opowieść biograficzna", Barbara Kocówna, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Marzyciel<< Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Halina Gacowa Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 193
Pokłosie Roku Reymontowskiego Barbara Kocówna s. 308-319
"Miscellanea z lat 1800-1850. 2", redaktor naukowy Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, t. XI, pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, ss. 502, 4 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Barbara Kocówna Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Conrad's Polish Literary Background and some Illustrations of the Influence of Polish Literature on his Work", Andrzej Busza, «Antemurale» X (1966), ss. 109-255 + nadbitka : [recenzja] Barbara Kocówna Andrzej Busza (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Mickiewicz", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1949, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. drugie : [recenzja] Barbara Kocówna Mieczyław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 416-422
List Joachima Lelewela do Narcyza Olizara Barbara Kocówna s. 531-534
"Conrad's Polish Background. Letters to and from Polish Friends", edited by Zdzisław Najder, translated by Halina Carroll, London 1964, Oxford University Press, s. VIII, 314, 2 nlb. : [recenzja] Barbara Kocówna Halina Carroll (aut. dzieła rec.) Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 614-620