Znaleziono 5 artykułów

Irena Zasłona

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Parnicki. W labiryncie historii", Antoni Chojnacki, Warszawa 1975 : [recenzja] Irena Zasłona Antoni Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 87
"Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej. 1795-1822", wyd. z rękopisu i oprac. J. Starnawski, Juliusz Kleiner, Kraków 1975 : [recenzja] Irena Zasłona Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 103
"Wstęp do estetyki Reymonta", Barbara Kocówna, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 105
"Studia Jana Karłowicza nad polskimi podaniami ludowymi", Halina Kowalewska, "Literatura Ludowa" nr 2 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Halina Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Rozwój koncepcji teatru ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym", Józef Zięba, "Literatura Ludowa" nr 2 (1975) : [recenzja] Irena Zasłona Józef Zięba (aut. dzieła rec.) s. 151