Znaleziono 19 artykułów

Janusz Dunin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzut oka na polską książkę w dwudziestowiecznym Wilnie Janusz Dunin s. 3-17
Druk i wielkomiejski folklor Janusz Dunin s. 11-21
Wiersze w prasie : zapomniany gatunek publicystyki Janusz Dunin s. 155-156, 41-56
Telewizja źle opisana Janusz Dunin s. 43-44
"Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce", Janusz Dunin, Łódź 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 73
Tuwim jako Żyd, Polak, człowiek Janusz Dunin s. 81-95
Przemiany ekslibrisu i jego znaczenie dla bibliologii i bibliofilstwa Janusz Dunin s. 97-104
"Prolegomena do >>komiksologii<<", Janusz Dunin, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 124
Literatura - natura - rynek Janusz Dunin s. 137-144
O piosence z robotniczego miasta Janusz Dunin s. 140-166
Literacka Wolna Europa Janusz Dunin Konrad W. Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Pismo zmienia świat : czytanie, lektura, czytelnictwo", Janusz Dunin, Warszawa-Łódź 1998 : [recenzja] Anna Dymmel Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Literatura po obu stronach karty pocztowej", Janusz Dunin, "Literatura Ludowa" nr 2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 182
"U źródeł czytelnictwa ludowego", Janusz Dunin [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 193
Upadek cenzury w Polsce Janusz Dunin s. 197-203
Bibliofilstwo - perspektywa środkowoeuropejska Janusz Dunin s. 203-208
"W kręgu popularnych wydawnictw. Przegląd piśmiennictwa zagranicznego", Janusz Dunin [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 226
"Philobiblon polski", Cecylia Dunin, Janusz Dunin, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Cecylia Dunin (aut. dzieła rec.) Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 240
"Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne", Janusz Dunin, Zdzisław Knorowski, Łódź 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) Zdzisław Knorowski (aut. dzieła rec.) s. 915