Znaleziono 4 artykuły

Zygmunt Grosbart

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reymont w Rosji Zygmunt Grosbart s. 103-128
O sztuce tłumaczenia przysłów : (na marginesie "Słownika przysłów rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego" Ryszarda Stypuły) Zygmunt Grosbart s. 129-139
Z problematyki wielojęzyczności na ziemiach polskich i ukraińskich w XIX-XX w. Zygmunt Grosbart s. 219-226
">>Czastuszka<< jako zjawisko z pogranicza folkloru i literatury. (Próba syntezy)", Zygmunt Grosbart [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zygmunt Grosbart (aut. dzieła rec.) s. 264