Znaleziono 5 artykułów

Dionizjusz Czubala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbóje z naszego regionu Dionizjusz Czubala s. 25-35
Proza folklorystyczna u progu XXI wieku : bajka ludowa, legenda, anegdota oraz proza folklorystyczna u progu XXI wieku : podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna Dionizjusz Czubala s. 170-174
"Ludowe piosenki garncarzy", Dionizjusz Czubala [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) s. 224
"Ludowa bajka garncarzy polskich", Dionizjusz Czubala [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) s. 226
"Wokół wychowania", red. Dionizjusz Czubala, Grzegorz Grzybek, Bielsko-Biała 2003 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 561-563