Znaleziono 8 artykułów

Anna Kisielewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rezerwaty budownictwa ludowego na terenie Czech Anna Kisielewska s. 56-60
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Muzealnej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dniach 24-25 maja 1968 r. : fragmenty Ryszard Brykowski Anna Kisielewska s. 58-60
Otwarcie Sądeckiego Parku Etnograficznego Anna Kisielewska s. 67-68
Wymiana kulturalna z CSRS Anna Kisielewska Krzysztof Nowiński s. 160-161
"Kolędy z pogranicza polsko-ukraińskiego", Anna Kisielewska [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Anna Kisielewska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Wojciech Rachwał - płanetnik z Przysietnicy", Anna Kisielewska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Anna Kisielewska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Architektura, urbanistyka, budownictwo" - wystawa w Krakowie Anna Kisielewska s. 274
XXX-lecie Ojcowskiego Parku Narodowego Anna Kisielewska s. 347
    Zacytuj
  • Udostępnij