Znaleziono 3 artykuły

Zygmunt Dokurno

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stosunek Norwida do romantyzmu w aluzjach literackich z okresu warszawskiego", Zygmunt Dokurno, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Zygmunt Dokurno (aut. dzieła rec.) s. 190
O mickiewiczowskich przekładach z Byrona Zygmunt Dokurno s. 317-348
"Kompozycja utworów lirycznych C. K. Norwida (do roku 1852)", Zygmunt Dokurno, Toruń 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XVI, zeszyt 2, redaktor Wydawnictwa TNT Artur Hutnikiewicz, przewodnicząca komitetu redakcyjnego Halina Turska, członkowie: Zofia Abramowiczówna, Tadeusz Czeżowski, Bronisław Nadolski, Jadwiga Puciata-Pawłowska, s. 168 + errata na wklejce : [recenzja] Danuta Zamącińska-Paluchowska Zygmunt Dokurno (aut. dzieła rec.) s. 679-682