Znaleziono 3 artykuły

Henryk Kurczab

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
"Struktura gatunkowa i konstrukcja "Na przełęczy" Stanisława Witkiewicza", Henryk Kurczab, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 187
"Elementy naturalizmu i impresjonizmu w technice narracyjnej Witkiewicza", Henryk Kurczab, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Bożena Wojnowska Henryk Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 188