Znaleziono 15 artykułów

Aleksander Wilkoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktorów Aleksander Wilkoń Henryk Wróbel s. 7
Od Redaktora tomu Aleksander Wilkoń s. 7
Typologia współczesnych stylów literackich : część I : style poetyckie Aleksander Wilkoń s. 7-22
Herling-Grudziński jakiego poznałem Aleksander Wilkoń s. 7-10
Funkcje kategorii gramatycznych w tekstach literackich : cz. 1 : kategoria osoby Aleksander Wilkoń s. 9-31
Język a styl tekstu literackiego Aleksander Wilkoń s. 11-21
Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej Aleksander Wilkoń s. 75-80
Włoskie "Fraszki" Aleksander Wilkoń s. 115-122
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 120
"Dewiacyjny aspekt stylu", Aleksander Wilkoń, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 159
"O stylizacji językowej w literaturze", Aleksander Wilkoń, "Ruch Literacki" z.6 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 166
"Z zagadnień języka i stylu", Aleksander Wilkoń, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 202
Egzotyczna polonistyka : wywiad z profesorem Aleksandrem Wilkoniem Aleksandra Achtelik Aleksander Wilkoń s. 277-281
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, redaktor naukowy Witold Taszycki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Prace Onomastyczne, 16, komitet redakcyjny: Zdzisław Stieber, Witold Taszycki, Stanisław Urbańczyk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 14, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 345-352
"Problemy stylizacji językowej w literaturze", Aleksander Wilkoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 356