Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Stabro

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Małe ojczyzny Emila Zegadłowicza : w 110 rocznicę urodzin pisarza : pamięci Adama Zegadłowicza Stanisław Stabro s. 5-23
"Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro s. 73-93
Artysta i kultura Stanisław Stabro Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Cień Mickiewicza Stanisław Stabro s. 183-187
"Krzysztof Baczyński wobec problematyki moralnej pokolenia", Stanisław Stabro, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 183
"Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stanisław Stabro, wyd. 2, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Święch Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"W czyśćcu jasnowidzenia", Stanisław Stabro, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 223
"Od Andrzeja Bursy do Rafała Wojaczka", Stanisław Stabro, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 277