Znaleziono 18 artykułów

Zbigniew Bokszański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja kultury symbolicznej a praktyka interakcyjna odbiorcy Zbigniew Bokszański s. 7-25
Późna nowoczesność w teorii socjologicznej Anthony Giddensa Zbigniew Bokszański s. 9-17
Podmiotowość a kultura społeczna Zbigniew Bokszański s. 27-32
Indywidualizm w późnej nowoczesności Zbigniew Bokszański s. 53-68
Nowoczesność a alternatywne postacie wierzeń religijnych Zbigniew Bokszański s. 67-80
Robotnicy - czytelnicy literatury elitarnej w środowisku łódzkim Zbigniew Bokszański s. 83-99
Koncepcja czynności społecznych Floriana Znanieckiego na tle niektórych pojęć nurtu teorii działania Zbigniew Bokszański s. 103-118
Praktyka interakcyjna a odbiór literatury Zbigniew Bokszański s. 107-127
"Socjologia języka", Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Red. nauk.: M.R.Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) Andrzej Piotrowski (aut. dzieła rec.) Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 122
II Międzyuczelniane Studenckie Sympozjum Socjologiczne Zbigniew Bokszański s. 135-136
"Social Systems : Essays on their Persistence and Change", Charles Proctor Loomis, Princeton 1960 : [recenzja] Zbigniew Bokszański Charles Proctor Loomis (aut. dzieła rec.) s. 146-150
VIII Sesja Rady Naukowej TRZZ w Legnicy Zbigniew Bokszański Marek Sławiński s. 157-158
III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Zbigniew Bokszański Piotr Tobera s. 157-162
"Praktyka interakcyjna a odbiór literatury", Zbigniew Bokszański, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) s. 185
"The Sovereign Individual. The Coming Economic Revolution. How to Survive and Prosper in It", James Dale Davidson, William Rees-Mogg, Londyn 1998 : [recenzja] Zbigniew Bokszański William Rees-Mogg (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Sociology as an Art Form", Robert Nisbet, Oxford 1976 : [recenzja] Zbigniew Bokszański Robert Nisbet (aut. dzieła rec.) s. 356-358
Odpowiedź na dygresję w sprawie dyskusji wokół techniki wywiadów kwestionariuszowych Zbigniew Bokszański Andrzej Piotrowski s. 361-367
Informacja o badaniach prowadzonych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Zbigniew Bokszański s. 419-422