Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Negocjacyjny model interakcji Andrzej Piotrowski s. 27-49
Drohiczyn, woj. białostockie, St. III - osada wschodnia, AZP 53-82/3 Ludgarda Długopolska Sylwia Małachowska Andrzej Piotrowski s. 72-73
Drohiczyn, st. 3, gm. loco, woj. białostockie, AZP 53-82/3 Sylwia Małachowska Andrzej Piotrowski s. 84-85
Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko I - osada zachodnia Krystyna Krzeczkowska Andrzej Piotrowski Hanna Łęgowiecka s. 122
Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko 1 - osada zachodnia Ludgarda Długopolska-Kapuścińska Andrzej Piotrowski Hanna Łęgowiecka s. 122
"Socjologia języka", Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Red. nauk.: M.R.Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zbigniew Bokszański (aut. dzieła rec.) Andrzej Piotrowski (aut. dzieła rec.) Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 122
Wały podłużne w okolicach Biskupca w woj. olsztyńskim : przyczynek do pochodzenia i chronologii tego typu obiektów na obszarze południowej Warmii Anna Bitner-Wróblewska Andrzej Piotrowski s. 133-140
Narojki, gm. Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko 1 "Mogiłki" Ludgarda Długopolska Andrzej Piotrowski s. 137
Narojki, gm. Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko 1 "Mogiłki" Ludgarda Długopolska Andrzej Piotrowski s. 137
Koncepcje procesu komunikowania w socjologii Andrzej Piotrowski s. 137-156
Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko I - osada zachodnia Mirosław Mikłowski Krystyna Piotrowska Andrzej Piotrowski s. 140-141
Narojki, gm. Drohiczyn, woj. białostockie. Stanowisko 1 "Mogiłki" Ludgarda Długopolska Andrzej Piotrowski s. 168-169
    Zacytuj
  • Udostępnij
Warszawa - Tarchomin II. Stanowisko - Plac budowy Ludgarda Długopolska Andrzej Piotrowski s. 221
    Zacytuj
  • Udostępnij
Stres zawodowy a konflikty pomiędzy pracą a rodziną personelu medycznego służby więziennej Andrzej Piotrowski s. 295-306
Stres w warunkach zawodowej służby wojskowej Andrzej Piotrowski s. 327-336
"Symbolic Interactionism : An Interodution, an Interpretation, an Integration", Joel M. Charon, Englewood Cliffs 1979 : [recenzja] Andrzej Piotrowski Joel M. Charon (aut. dzieła rec.) s. 352-356
Odpowiedź na dygresję w sprawie dyskusji wokół techniki wywiadów kwestionariuszowych Zbigniew Bokszański Andrzej Piotrowski s. 361-367