Znaleziono 1 artykuł

Mariusz Łaczlarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W kręgu poetyki >>ojczystego heroizmu<<. Z badań nad modelem sarmackiego eposu", Mariusz Łaczlarek, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Mariusz Łaczlarek (aut. dzieła rec.) s. 285