Znaleziono 7 artykułów

Mariola Jarczykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła bibliologiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie : (wybrane przykłady z Archiwum Radziwiłłów) Mariola Jarczykowa s. 9-23
Czytelnicy "jadowitych skryptów" : z dziejów recepcji reformacyjnych prac polemicznych Mariola Jarczykowa s. 9-21
Prawo autorskie w odniesieniu do zbiorów specjalnych - refleksje badacza literatury dawnej Mariola Jarczykowa s. 46-59
Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów : otekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku Mariola Jarczykowa s. 103-121
"Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Matters of Radziwill Family in the 17th Century", Mariola Jarczykowa, Beata Maria Gaj Mariola Jarczykowa (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologii Mariola Jarczykowa s. 251-267
Dokąd może zaprowadzić jeden wiersz barokowego poety? Mariola Jarczykowa Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 301-308